EPC lampa – Vad är det?

EPC Lampa

Chansen är stor att du någon gång sett eller hört talas om en EPC lampa, då denna lysande gula text kännetecknar tillståndet av elektroniken i vissa bilar. Men vad betyder egentligen EPC och vad används det för? Genom att bekanta dig med begreppet så får du också bättre översikt av hur din bil egentligen mår.

Vad är EPC lampa?

EPC är en förkortning som står för Electronic Power Control, och är en varningsindikator i form av en gul lampa som börjar lysa när något inte står rätt till med elektroniken.

Detta datorsystem övervakar funktionen av all elektronik i din bil och är inte i sig begränsad till endast en komponent, utan avser exempelvis farthållaren, motorsensorn eller ABS-systemet.

Så ser EPC lampan ut

Den gula EPC-texten består av versaler och är vanligtvis placerad i hastighetsmätaren för att du lätt ska kunna uppmärksamma när någon del av elektroniken inte fungerar på rätt sätt.

Så här ser EPC lampa ut
Bild hämtad från: https://www.yourmechanic.com/article/what-does-the-epc-warning-light-mean-by-spencer-cates

Varför lyser EPC lampan?

Det kan finnas flera orsaker till att EPC-lampan tänds och det är i de flesta fall svårt att utröna källan till problemet på egen hand. För att få reda på vilken del av elektroniken som är drabbad så rekommenderar vi att du gör en felsökning på en verkstad – detta är en kostnad som i regel brukar ligga på 500 – 1000 kr. Du får på så sätt reda på vad du behöver åtgärda och får även ta del av felkoder som datorn upptäcker.

Vanliga orsaker till att EPC lyser

Hur allvarligt problemet är kan variera stort beroende på vilken del av elektroniken som det gäller – det kan exempelvis handla om glapp i bromsljusen eller att en bromslampa har släckts helt och hållet. 

Men det kan även handla om problem som påverkar bilen i betydligt högre grad. Du märker ofta detta genom att motorlampan tänds i samband med EPC-lampan. Det är dock många gånger svårt att “känna sig” till felet, om bilen inte plötsligt skulle börja gå ojämnt eller kännas ostadig.

Med det sagt så finns det finnas vissa vanligt förekommande orsaker till att EPC lyser.

 • Svagt eller dåligt batteri
 • Farthållaren fungerar inte
 • Problem med chokepedalen
 • Fel på motorhastighetssensorn 
 • Bränslemätningen läses inte av rätt
 • Styrservo fungerar inte som den ska 
 • Någonting påverkar bromssystemets funktion 
 • Fel på sensorer – exempelvis bromsljusomkopplaren

Bilen startar inte och EPC lampan lyser

I fler än färre fall så är batteriet förbrukat eller svagt när din bil inte startar, och detta kan också vara fallet om EPC-lampan lyser. Men det behöver inte utesluta andra problem med elektroniken – även med ett friskt batteri kan andra faktorer som exempelvis startspärren spela roll. 

Om bilen inte startar kan du också ha problem med bilnyckeln som kan behöva bytas ut eller kopieras.

Är det farligt att köra med EPC lampa som lyser?

Eftersom du i nio fall av tio inte kan utröna vilken del av elektroniken som EPC-varningen syftar till bör du alltid göra en felsökning. Men som en tumregel kan du oftast köra med bilen även om EPC-lampan lyser då det kan vara ett mindre fel. Detta känner du isåfall av när bilen är i drift –  går bilen ojämnt eller ryckigt så är det en annan fråga.  

Vi rekommenderar dock alltid att din nästa inplanerade resa blir till en verkstad. Att helt enkelt ignorera EPC-lampan och fortsätta använda din bil utan att se närmare på problemet någonsin kan leda till större omkostnader – och i värsta fall, en olycka.  

Alla bilar med EPC

En rad olika bilmodeller inom Volkswagen-koncernen har EPC, exempelvis Audi, Skoda, Seat och även Bentley samt Porsche.

Vanligt förekommande Volkswagen-modeller med EPC:

 • Volkswagen Polo
 • Volkswagen Golf
 • Volkswagen Passat

Skoda-modeller med EPC:

 • Skoda Fabia 
 • Skoda Octavia 

Audi-modeller med EPC:

 • Audi A4
 • Audi A6

EPC lampa golf 

I många fall så indikerar EPC-lampan fel på elektronik i just Volkswagens Golf-modeller, men det kan i dessa fall vara svårare att utröna om det är elektroniken som felet berör eller brister i själva EPC-system. Det är alltså inte ovanligt att EPC-lampan lyser i onödan och gäller i synnerhet Volkswagen Golf – men även andra modeller som du finner i listan ovan. 

Volkswagen EPC lampa

EPC-systemet har utvecklats och förts i massproduktion av Volkswagen, och används i dagsläget därför uteslutande av de bilmodeller som ingår i Volkswagen-koncernen. Det är alltså inte alla bilar med avancerade elektroniska system som använder sig av EPC som standard.

Hur mycket kostar det att laga trasig EPC lampa?

EPC-lampan i sig har ett enda egentligt syfte: att upplysa dig om det är fel på någon del av elektroniken i bilen. Därför är det inte EPC-lampan i sig som är en stor kostnad, utan den underliggande orsaken till varför den tänds. Som tidigare nämnt så kostar en felsökning av elektroniken vanligtvis 500 – 1 000 kr hos en verkstad.

Själva kostnaden för eventuell reservdel och reparation varierar därför beroende på vilken åtgärd som är nödvändig för att korrigera felet. 

Kan batteriet i bilen göra så att EPC lampan lyser?

I många fall kan batteriet vara orsaken till att EPC-lampan tänds, just för att det är en central del av bilens elektronik men också en förbrukningsvara. Precis som med bilar utan EPC kan ett dåligt batteri orsaka att en varningslampa tänds och att bilen ibland inte startar. 

Detta gör du om EPC börjar lysa

Du kommer känna om bilen går ojämnt eller ryckigt så fort det är något större fysiskt eller elektroniskt fel på ditt fordon, men många gånger kommer du inte märka någon direkt skillnad när EPC-lampan tänds. 

Det du ska göra när du märker att EPC-varningen lyser är att boka en tid hos en verkstad för felsökning. Går bilen ojämnt så bör du i den mån möjligt stanna bilen vid en mötesplats eller parkering och avgöra om du behöver kalla på en bärgningsbil eller om du klarar av köra hem bilen utan risk.

Frågor och svar om EPC-lampor

Vad betyder EPC lampa?

EPC står för Electronic Power Control och är ett system utvecklat av Volkswagen som indikerar om det är fel på någon del av elektroniken i din bil.

Vad är EPC lampan?

EPC lampan är en text utplacerad i hastighetsmätaren och lyser gult om den upptäcker ett fel på någon del av elektroniken i din bil. Felet kan både vara större eller mindre men du bör alltid göra en felsökning på en verkstad för att få reda på orsaken till problemet.

Är EPC en varningslampa?

Ja, det är en varningslampa som indikerar om det förekommer fel på någon del av elektroniken i din bil.

Har Skoda Octavia EPC lampa?

Ja, många bilar som tillverkas av Volkswagen har EPC-lampor, inklusive Skoda, Audi och Seat.